Witamy!

Zapraszamy działkowców na pokazy ciecia drzew i krzewów owocowych i ozdobnych

25 marca br. – ROD „Na Zboczu” w Śremie
15 kwietnia br. – ROD „Karolin”
w Koziegłowach

Pokazy zaczynają się o godz. 11.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Przyjmujemy zgłoszenia kandydatów na szkolenie dla instruktorów Społecznej Słuzby Instruktorskiej PZD - czytaj więcej

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SZKOLENIE DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

Uchwała nr 503/2022 OZ PZD w Poznaniu
z 15 grudnia 2022 r. w sprawie rezygnacji
od 1 stycznia 2023 r. ze szkoleń zdalnych
dla nowych działkowców i prowadzenia szkoleń
wyłącznie w formie stacjonarnej oraz zaopatrywania nowych działkowców w miesięcznik „działkowiec

Informacja dotycząca szkoleń dla nowych działkowców i materiały szkoleniowe

Jak zostać działkowcem w PZD?

Porady prawne
dotyczące nabywania działki w ROD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Telefoniczne dyżury prawne
dla ROD i działkowców - czytaj więcej


Nowy rodzaj dyżurów telefonicznych
ds. programu DGCS PZD System

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PROGRAM PZD
"BIORÓŻNORODNOŚĆ NA DZIAŁKACH W ROD"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OTWARTY PROGRAM KLIMATYCZNY PZD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OTWARTY PROGRAM NOWOCZESNEGO ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA DZIAŁEK NA MIARĘ POTRZEB WSPÓŁCZESNYCH RODZIN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 OTWARTY PROGRAM ROZWOJU ROD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OTWARTY PROGRAM SPOŁECZNEGO ROZWOJU ROD

Realizacja Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RODO w wersji elektronicznej

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PZD także na Facebooku

              OZ PZD na Facebooku

 

 Altana w ROD - duma każdego dzialkowca 

Altana na działce w ROD

Altana ogrodowa - jaka powinna być?

Altany i zamieszkiwanie według prawa działkowego

Jak zmieniały się parametry działek, altan oraz ogrodzeń i jakie ma to znaczenie w kontekście naruszeń przepisów PZD przez działkowca?

Informacje o nas

XVIII posiedzenie Krajowej Rady PZD

Stanowisko KR PZD z 21 marca 2023 r.
w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu

Informacja Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD o badaniu sprawozdania finansowego jednostki krajowej PZD za 2022 rok, wydaniu opinii do projektów preliminarzy finansowych, planu pracy KR i KZ PZD na 2023 rok

Projekt "Zwyczaje ogrodnicze i świadomość ekologiczna właścicieli ogrodów z Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej"

Stanowisko KZ PZD z 7 marca 2023 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów pośrednich w ramach projektu grantowego "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych"

Narada dyrektorów biur okręgów PZD

Walne zebrania sprawozdawcze ROD w 2023 r.

Realizacja programu grantowego ARiMR pt. "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych"

Krajowy Zarząd wyjaśnia zasady rozliczania kosztów pośrednich w ramach programu grantowego

Działalność inwestycyjna i jej finansowanie. Dotacje ze środków zewnętrznych.


Zadania struktur Związku w zakresie oświaty.

Realizacja zadań w zakresie oświaty w Okręgach PZD.


Gospodarka finansowa Związku.

Ośrodki Finansowo-Księgowe w PZD.

Zakończenie narady dyrektorów biur.

Sprawozdania finansowe ROD za 2022 r.
i preliminarze finansowe ROD na 2023 r.

Komunikat KZ PZD w sprawie aktualizacji Podręcznika Grantobiorcy w ramach programu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych"
z dnia 22 lutego 2023 r.

Wsparcie finansowe dla ROD w 2022 r.
ze środków zewnętrznych


Komunikat Krajowego Zarządu PZD
z 16 lutego 2023 r.


Lista rankingowa VI etapu konkursu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych"


Spotkanie Prezesa PZD z p
rzedstawicielami ARiMR


Dotacje Związkowe dla ROD udzielone
w IV kwartale 2022 roku


Komunikat Krajowego Zarządu PZD
z 13 stycznia 2023 r. w sprawie organizacji walnych zebrań

Informacja w sprawie Programu Grantowego "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych"


Zmiana wysokości opłaty ogrodowej wnoszonej przez działkowca w roku nabycia działki


Uchwała nr 1/XVII/2022 KR PZD
z 14 grudnia 2022 r. w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców


Tańszy prąd dla ROD - kiedy dwa dokumenty!


Tańszy prąd dla ROD - wzory wniosków


NOWE DOKUMENTY dotyczace programu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych"

 


Dotacje dla ROD - dokumenty ARiMR


Komunikat Krajowego Zarządu PZD z 15 czerwca 2022 r. w sprawie wytycznych dla ROD dotyczących zadań finansowych związanych z konkursem ARiMR


Dotacje unijne dla ROD - przygotowanie i dokumenty PZD

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

"Działkowiec"

 

"Mój Ogródek"


 
 
"Zielona Rzeczpospolita"
 

"Informator
działkowca"


 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Aktualności

19.03.2023 - ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach zakończył procedury rozliczeniowe z ARiMR w Poznaniu!!! ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach zakończył procedury rozliczeniowe z ARiMR w Poznaniu!!!
Jesień 2022 roku była bardzo pracowita dla naszego zarządu. Po podpisaniu umowy z ARiMR w Poznaniu i otrzymaniu pierwszej transzy środków na realizację projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów...
16.03.2023 - Pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady w roku 2023. Pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady w roku 2023.
Pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady w 2023 r., które odbyło się 15 marca, otworzył Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa.
13.03.2023 - ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach już po Walnym Zebraniu Sprawozdawczym!! ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach już po Walnym Zebraniu Sprawozdawczym!!
W piątek 10 marca 2023 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach spotkali się działkowcy, aby podsumować miniony rok i zaplanować działania na 2023 rok. W zebraniu uczestniczył  Burmistrz Obornik oraz prezes ROD Relaks w...
1.03.2023 - Ruszył nabór wniosków na dotacje dla ROD w Poznaniu Ruszył  nabór wniosków na dotacje dla ROD w Poznaniu
Urząd Miasta Poznania ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych:  BUDOWA LUB MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ W 2022 ROKU.
22.02.2023 - Wspólny głos działkowców i radnych Rady Miasta Poznania w obronie ogrodów działkowych Wspólny głos działkowców i radnych Rady Miasta Poznania w obronie ogrodów działkowych
Trwające prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania budzą wśród części działkowców zaniepokojenie. Istnieją obawy, że dokument będzie stanowił podstawę...
17.02.2023 - Działkowcy zakończyli XXIX edycję konkursu „Zielony Poznań” Działkowcy zakończyli XXIX edycję konkursu „Zielony Poznań”
Po raz XXIX poznańscy działkowcy wzięli udział w organizowanym przez Miasto Poznań konkursie „Zielony Poznań” i jak co roku stanowili największą grupę uczestników konkursu – w tegorocznej edycji wzięło udział...
15.02.2023 - Pomysłodawca „Kultury i sztuki w ROD” nominowany do plebiscytu Głosu Wielkopolskiego - Osobowość Roku 2022. Głosowanie trwa do 23 lutego br. Pomysłodawca „Kultury i sztuki w ROD” nominowany do plebiscytu Głosu Wielkopolskiego - Osobowość Roku 2022. Głosowanie trwa do 23 lutego br.
W plebiscycie Głosu Wielkopolskiego można głosować na osoby, które w minionym roku odniosły sukcesy, zasłużyły się dla lokalnej społeczności lub angażowały się w działania charytatywne. Wraz z Głosem Wielkopolskim wybrać...
10.02.2023 - Protest działkowców z ROD im. O. Kopczyńskiego oraz im. Marii Skłodowskiej- Curie w Poznaniu Protest działkowców z ROD im. O. Kopczyńskiego oraz im. Marii Skłodowskiej- Curie w Poznaniu
Do 27 stycznia 2023 roku istniała możliwość zgłaszania uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznań. Rada Osiedla św. Łazarza 26 stycznia podjęła uchwałę, zakładającą zgłoszenie do...
6.02.2023 - Z wizytą u Burmistrza Obornik Z wizytą u Burmistrza Obornik
W ogrodach działkowych w pełni sezon zimowy.  Członkowie ciał statutowych ogrodu przygotowują plany działań na bieżący rok. Do najważniejszych zadań należy systematyczna poprawa infrastruktury ogrodów. Wiele zadań wymaga...
25.01.2023 - Posiedzenia Komisji oświaty i szkolenia Okręgu w sprawie szkoleń dla nowych działkowców Posiedzenia Komisji oświaty i szkolenia Okręgu w sprawie szkoleń dla nowych działkowców
W związku z uchwałą podjęta w grudniu 2022 r. przez OZ o powrocie szkoleń dla nowych działkowców w systemie tradycyjnym i zawieszeniu szkoleń poprzez platformę szkoleniową, 20 stycznia 2023 r.  odbyło się spotkanie Komisji...
« pierwsza«1234567ostatnia »