Witamy!

Komunikat

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu od dnia  25.03.br.wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się: 

  • Przemieszczać się  można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin. 
  • Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób. 
  • Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 60 z 26 marca br.  wprowadził następujące ograniczenia w sposobie funkcjonowania ROD w okresie od dnia 25 marca 2020r. do dnia 11 kwietnia 2020r.:

1)    Uprawnionym do pobytu na działce w ROD jest wyłącznie działkowiec oraz (za jego zgodą) osoby najbliższe, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6czerwca 1997r. – Kodeks karny, tj małżonek działkowca, jego wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

2)    Wyłączeniu z bezpośredniego użytkowania przez indywidualnych działkowców lub osoby trzecie, podlegają tereny wspólne i infrastruktura ROD, w szczególności place zabaw, siłownie plenerowe, świetlice itp., za wyjątkiem wykorzystania alei ogrodowych lub innych terenów wspólnych ROD w zakresie, w jakim jest to konieczne dla dotarcia do indywidualnej działki przez osoby uprawnione zgodnie z pkt 1) ,

3)    W ROD, w których pozwala na to stan infrastruktury, w szczególności szerokość alejek, zarząd ROD może podjąć decyzję o umożliwieniu działkowcom  docieranie do działki bezpośrednio pojazdem mechanicznym.

 

Ponadto OZ zaleca zarządom ROD, które na  terenie ROD posiadają sklepiki spożywcze zalecamy opóźnienie ich uruchomienia oraz wprowadzenie zakazu prowadzenia przez nie ogrodowych kawiarenek do odwołania.


 OKRĘGOWY ZARZĄD

 

 

KOMUNIKAT

W związku z koniecznością dostosowania funkcjonowania biur jednostek PZD do warunków wywołanych zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzam z dniem 16.03.2020 r. następujące ograniczenia w sposobie załatwiania bieżących spraw ROD polegających na bezpośrednim kontakcie interesantów z pracownikami biura:

  1. Wszelkie sprawy dotyczące ROD należy załatwiać drogą mailową (poznan@pzd.pl) , telefonicznie (61 823-61-71) albo za pośrednictwem poczty.
  2. Bezpośredni kontakt z pracownikiem biura możliwy będzie wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z prowadzącym sprawę.
  3. Aktualne informacje o funkcjonowaniu biura będą zamieszczane na stronie internetowej Okręgu www.poznan.pzd.pl .

Prezes Okręgu

dr Zdzisław Śliwa


W związku z sytuacją epidemiologiczną
w kraju, OZ PZD w Poznaniu informuje,
że szkolenie dla kandydatów na działkowców 6 kwietnia br.
NIE ODBĘDZIE SIĘ!!!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pisemny przetarg nieograniczony
na wykonanie sieci wodociągowych
na terenie ROD „Jutrzenka”w Poznaniu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Notatka z konsultacji społecznych z przedstawicielami ROD odnośnie nowych zasad gospodarki odpadami na terenie działania GOAP-u

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Krajowy Konkurs
"Wzorowa Działka Roku 2020" ogłoszony

Krajowy Konkurs
"Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2020" ogłoszony

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wznowienie dzialalności
KLUBU SENIORA DZIAŁKOWCY - czytaj więcej

Telefoniczne dyżury prawne
dla ROD i działkowców - czytaj więcej


Nowy rodzaj dyżurów telefonicznych
ds. programu DGCS PZD System

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SZKOLENIE DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

 Bliższe dane

Jak zostać działkowcem w PZD?

Porady prawne
dotyczące nabywania działki w ROD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OTWARTY PROGRAM NOWOCZESNEGO ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA DZIAŁEK NA MIARĘ POTRZEB WSPÓŁCZESNYCH RODZIN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 OTWARTY PROGRAM ROZWOJU ROD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD

Realizacja Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Program DGCS PZD SYSTEM

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RODO w wersji elektronicznej

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KLUB SENIORA "Działkowiec"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

PZD także na Facebooku

              OZ PZD na Facebooku

 

 


 Altana w ROD - duma każdego dzialkowca 

Altana na działce w ROD

Altana ogrodowa - jaka powinna być?

Altany i zamieszkiwanie według prawa działkowego

Jak zmieniały się parametry działek, altan oraz ogrodzeń i jakie ma to znaczenie w kontekście naruszeń przepisów PZD przez działkowca?

Informacje o nas

E P I D E M I A  !!!

Ważne dla wszystkich struktur Związku !!!

Uchwała nr 71/2020 Krajowego Zarzadu Polskiego Zwiazku Dzialkowcow z dnia 27 marca 2020r. w sprawie szczegolnych zasad funkcjonowania struktur PZD w zwiazku z ogloszonym na obszarze RP stanem epidemii 

Zasady korzystania z działek oraz terenów ROD w związku z epidemią koronawirusa

(Uchwała nr 60/2020 Krajowego Zarzadu PZD z dnia 26 marca 2020 r.)

KOMUNIKAT Prezesa PZD w sprawie uprawnień zarządów ROD i prezesów Okregów wobec pracowników w sytuacji ryzyka zarażenia koronawirusem

KORONAWIRUS -co powinniśmy wiedzieć w tej sprawie

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 24 marca 2020r. w sprawie Stanowiska GUS w sprawie problemów z otrzymywaniem faktur VAT przez Rodzinne Ogrody Działkowe

WAŻNE!!!

Informujemy, iż termin przekazywania Bilansów oraz Preliminarzy ROD nie uległ zmianie. Prosimy o przekazywanie dokumentów  najpóźniej do dnia 31.03.2020 r.

Dokumenty prosimy przekazywać pocztą, mailem lub wrzucać do skrzynki przy wejściu do budynku OZ.

Komunikat Prezesa PZD z dnia 16.03.2020 r. w sprawie działalności struktur PZD i apelu do działkowców w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Uchwała Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dla zarządów ROD dotyczących odbywania walnych zebrań ROD w 2020r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19 

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie niezbędnych działań organów PZD w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Koronawirus. Walne zebrania
i opłaty ogrodowe 2020

------------------------------------

Premier: Przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe w całym kraju zamknięte na dwa tygodnie

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

Premier: Podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie imprez masowych 

--------------------------------------------------------

Prawo budowlane
- działkowcy zadbali o ROD

--------------------------------------------------------

Związek Międzygminny GOAP w ramach Eko Akademii Seniora organizuje szkolenia dotyczące zasad selektywnej zbiórki odpadów. Zarządy ROD zainteresowane przeprowadzeniem takiego szkolenia moga zgłaszać swój udział - czytaj więcej

--------------------------------------------------------

Komunikat Krajowego Zarządu - Parlament wysłuchał działkowców! - Nowelizacja Prawa Budowlanego skorygowana.


Informacja Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców o badaniu sprawozdania finansowego jednostki krajowej PZD za 2019 rok

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.01.2020 r. w sprawie braku obowiązku wpisu ROD do Rejestru BDO - 29.01.2020

Informacja z narady zorganizowanej w dniach 15-16 stycznia 2020 roku przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD

W jaki sposób przeciwdziałać pożarom w ROD

Uchwały krajobrazowe w Polsce

Działkowa permakultura

Nowe wytyczne dla walnych zebrań sprawozdawczych ROD

Komunikat Krajowego Zarządu PZD
w sprawie
indywidualnego  numeru rachunku podatkowego tzw. "mikrorachunku 

II posiedzenie Krajowej Rady PZD


Tezy KKR do badania bilansów
Wytyczne KKR do pracy Komisji Rewizyjnych

Przyszłość ROD w rękach działkowców

KZ PZD rozpatrywał temat likwidacji i regulacji prawnych ROD

 

 APEL DO DZIAŁKOWCÓW przyjęty przez XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD
Każdy z nas może pomóc chronić Ziemię!

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

"Działkowiec"

 

 "Mój Ogródek"


 
 
"Zielona Rzeczpospolita"
 

"Informator
działkowca"

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Aktualności

19.03.2020 - Spór o wysokość opłat za wodę Spór o wysokość opłat za wodę
Od prawie roku toczy się spór o wysokość opłaty zmiennej naliczanej przez Wody Polskie za pobór wód podziemnych.  Zapadło w Okręgu Poznańskim już kilka wyroków i z satysfakcją możemy poinformować, że...
18.03.2020 - Wnioski o dotacje Wnioski o dotacje
W związku z ograniczeniami w zakresie bezpośrednich kontaktów z urzędami podajemy aktualne informacje o sposobie składania wniosków o dotacje na inwestycje do Urzędu Miasta Poznania. 
16.03.2020 - Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu w sprawie opłat ponoszonych przez działkowców za gospodarowanie odpadami w ROD Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu w sprawie opłat ponoszonych przez działkowców za gospodarowanie odpadami w ROD
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jaka weszła w życie 6 września 2019 r. zniosła opłatę ryczałtową ponoszoną przez działkowców za gospodarowanie odpadami w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
16.03.2020 - Stanowisko Kolegium Prezesów ROD Poznań Jeżyce w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami w ROD Stanowisko Kolegium Prezesów ROD Poznań Jeżyce w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami w ROD
Kolegium Prezesów ROD Poznań - Jeżyce wyraża sprzeciw interpretacjom przepisów ustawy, które są krzywdzące dla działkowców.
11.03.2020 - Pokaz cięcia w ROD Polania w Gnieźnie Pokaz cięcia w ROD Polania w Gnieźnie
29.02.2020 r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Polania" w Gnieźnie odbył się pokaz cięcia drzew i krzewów przeprowadzony przez instruktorów okręgowych p Elżbietę Dobrzycką i p. Henryka Bujanowskiego. W pokazie uczestniczyło...
10.03.2020 - Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych w ROD im M. Konopnickiej w Wolsztynie Pokaz cięcia  drzew i krzewów owocowych w ROD im  M. Konopnickiej w Wolsztynie
W  naszym  ogrodzie jest dużo działek  obsadzonych drzewami i krzewami owocowymi. Aby  zapewnić zdrowy wzrost  nasadzeń owocowych, a co za tym idzie, aby corocznie  otrzymywać obfite plony, koniecznym jest...
10.03.2020 - Posiedzenie zarządu ROD Kopernik – Róża w Gnieźnie przed walnym zebraniem sprawozdawczym Posiedzenie zarządu ROD Kopernik – Róża w Gnieźnie przed walnym zebraniem sprawozdawczym
Zarząd ROD Kopernik - Róża w Gnieźnie 7 marca 2020 r. w Restauracji  "Herbowa" spotkał się na pierwszym tegorocznym zebraniu Zarządu ROD. Prezes Michał Fischer wraz z zaproszonymi na posiedzenie gośćmi omówił...
9.03.2020 - Ruszyła kampania sprawozdawcza w obornickich ogrodach działkowych. Ruszyła kampania sprawozdawcza w obornickich ogrodach działkowych.
W dniu 6 marca 2020 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach spotkali się działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach. Mimo psychozy strachu wynikającej z zagrożenia  koronawirusem,...
9.03.2020 - W powiecie wolsztyńskim już organizują Walne Zebrania sprawozdawcze w Rodzinnych Ogrodach Działkowych W powiecie wolsztyńskim już organizują Walne Zebrania sprawozdawcze w Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Walne  zebranie  w życiu ROD to ważny element funkcjonowania społeczności ogrodowej. Podsumowuje realizację zadań zrealizowanych w roku ubiegłym oraz określa plan na rok  bieżący. Jak co roku  pierwsze takie...
6.03.2020 - Lampy solarne w ROD Relax - Umultowo w Poznaniu Lampy solarne w ROD Relax - Umultowo w Poznaniu
W ROD RELAX - UMULTOWO w Poznaniu Zarząd rozpoczął montaż LAMP SOLARNYCH LED o mocy 60W. Główną przyczyną podjęcia decyzji o montażu lamp, było zachowanie poczucia bezpieczeństwa naszych działkowców. W ostatnim czasie...
« pierwsza«1234567ostatnia »